Algemene & Voorwaarden

Invoering


Van harte welkom om naar , uw betrouwbare online marktplaats te komen, die onze producten aan u allemaal kan verkopen onder de voorwaarden die op deze pagina worden uiteengezet. Lees alstublieft de volgende basisregels die van toepassing zijn op uw gebruik van de site. (de overeenkomst"). En let er ook op dat uw gebruik van de site (de "Site") uw onvoorwaardelijke instemming vormt om deze Gebruiksvoorwaarden te volgen en eraan gebonden te zijn. Hoewel u een bepaald gedeelte van deze site kunt "bookmarken" en daardoor deze overeenkomst kunt omzeilen, bindt uw gebruik van deze site u nog steeds aan deze gebruiksvoorwaarden. behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment bij te werken of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Uw gebruik van de Site na een dergelijke wijziging vormt uw onvoorwaardelijke instemming met het volgen van en gebonden zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden zoals gewijzigd. Om deze reden raden we u aan om deze gebruiksvoorwaarden te lezen wanneer u deze site gebruikt.
1. Ons contract


Wanneer u een bestelling plaatst om een ​​artikel te kopen op , betekent dit dat u akkoord bent gegaan met al onze voorwaarden, en we zullen u een e-mail sturen ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling en met de details van uw bestelling. Uw bestelling is een aanbod aan ons om een ​​product te kopen dat door ons wordt geaccepteerd wanneer we u een e-mailbevestiging sturen dat we dat product naar u hebben verzonden (de "Verzendbevestigings-e-mail"). Die acceptatie is voltooid op het moment dat we de e-mail met de verzendbevestiging naar u sturen. Producten van dezelfde bestelling waarvan we niet hebben bevestigd dat ze zijn verzonden in een e-mail met verzendbevestiging, maken geen deel uit van dat contract.
2. Uw account


Als u de website gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer om ongeautoriseerde toegang tot uw account te voorkomen. U stemt ermee in de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. U dient alle nodige stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat het wachtwoord vertrouwelijk en veilig wordt bewaard en dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u enige reden heeft om aan te nemen dat uw wachtwoord bij iemand anders bekend is geworden, of als het wachtwoord wordt of waarschijnlijk wordt , op ongeoorloofde wijze gebruikt.


Zorg ervoor dat de gegevens die u ons verstrekt correct en volledig zijn en breng ons onmiddellijk op de hoogte van eventuele wijzigingen in de gegevens die u bij de registratie hebt verstrekt. U kunt veel van de informatie die u ons heeft verstrekt, openen en bijwerken in het gedeelte Uw account van de website.


Onder bepaalde voorwaarden behoudt het zich het recht voor om naar eigen goeddunken toegang tot de website te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken of bestellingen te annuleren. Als we een bestelling annuleren, zijn er voor jou geen kosten aan verbonden.
3. Aanstootgevend materiaal


U begrijpt dat u door gebruik te maken van deze site of van diensten die op de site worden aangeboden inhoud kunt tegenkomen die door sommigen als aanstootgevend, onfatsoenlijk of aanstootgevend kan worden beschouwd, en die inhoud al dan niet als zodanig kan worden geïdentificeerd. U stemt ermee in de Site en elke dienst op eigen risico te gebruiken en dat u niet aansprakelijk bent voor Inhoud die als aanstootgevend, onfatsoenlijk of verwerpelijk kan worden beschouwd.


4. Auteursrechten en handelsmerken


Tenzij anders vermeld, zijn alle Inhoud auteursrechten, handelsmerken, handelsstijl en/of ander intellectueel eigendom dat eigendom is van, wordt beheerd door of in licentie wordt gegeven door of door derden die hun materiaal in licentie hebben gegeven aan en worden beschermd door internationale auteursrechtwetten. De compilatie (d.w.z. het verzamelen, rangschikken en samenstellen) van alle inhoud op deze site is het exclusieve eigendom van en wordt ook beschermd door de internationale auteursrechtwetten.


en haar leveranciers en licentiegevers behouden uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten voor op alle teksten, programma's, producten, processen, technologie, inhoud en andere materialen die op deze site verschijnen. Toegang tot deze site verleent aan niemand en zal niet worden beschouwd als het verlenen van een licentie onder een van de intellectuele eigendomsrechten van of een derde partij.


De namen en logo's en alle gerelateerde product- en dienstnamen, ontwerpmerken en slogans zijn de handelsmerken of dienstmerken van . Er wordt geen licentie voor handelsmerken of dienstmerken verleend in verband met het materiaal op deze site. Toegang tot deze site geeft niemand toestemming om een ​​naam, logo of merk op welke manier dan ook te gebruiken.


Verwijzingen op deze site naar namen, merken, producten of diensten van derden of hyperlinks naar sites of informatie van derden worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt en vormen of impliceren op geen enkele manier de goedkeuring, sponsoring of aanbeveling van de derde partij, informatie, product of dienst. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites van derden en doet geen uitspraken met betrekking tot de inhoud of nauwkeurigheid van materiaal op dergelijke sites. Als u besluit om naar dergelijke websites van derden te linken, doet u dit geheel op eigen risico.
5. Recensies of opmerkingen of communicatie


behoudt zich het recht (maar niet de verplichting) voor om inhoud te verwijderen of te bewerken. Op , U mag beoordelingen, opmerkingen en andere inhoud plaatsen; berichten verzenden; en dien suggesties, ideeën, opmerkingen, vragen of andere informatie in. Zolang de inhoud echter niet illegaal, obsceen, beledigend, bedreigend, lasterlijk, inbreuk op de privacy, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of anderszins schadelijk voor derden of aanstootgevend is en niet bestaat uit of softwarevirussen bevat, politieke campagnes voeren , commerciële verzoeken, kettingbrieven, massamailings of enige vorm van "spam", worden de berichten onmiddellijk verwijderd. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als een persoon of entiteit, of anderszins misleiden met betrekking tot de oorsprong van enige inhoud.


U verklaart en garandeert dat u eigenaar bent van of anderszins controle heeft over alle rechten op de inhoud die u plaatst; dat, op de datum waarop de inhoud of het materiaal wordt ingediend bij: (1) de inhoud en het materiaal juist zijn; (2) het gebruik van de inhoud en het materiaal dat u aanlevert, is niet in strijd met de toepasselijke beleidsregels of richtlijnen en zal geen enkele persoon of entiteit schade berokkenen (inclusief dat de inhoud of het materiaal niet lasterlijk is). U stemt ermee in om en zijn gelieerde ondernemingen schadeloos te stellen voor alle vorderingen van een derde partij tegen of zijn gelieerde ondernemingen die voortvloeien uit of in verband staan ​​met een schending van een van deze garanties.
Conclusie


Deze Overeenkomst vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle eerdere overeenkomsten en verklaringen tussen hen. De kopjes die in deze Gebruiksvoorwaarden worden gebruikt, zijn alleen voor referentiedoeleinden en definiëren of beperken op geen enkele manier de reikwijdte van de sectie. Indien een bepaling van deze Overeenkomst om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling alleen worden hervormd voor zover nodig om deze afdwingbaar te maken en blijven de andere voorwaarden van deze Overeenkomst volledig van kracht. Het nalaten om te handelen met betrekking tot een schending van deze Overeenkomst door u of anderen vormt geen verklaring van afstand en zal de rechten met betrekking tot een dergelijke schending of latere schendingen niet beperken. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wet, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen. Elke actie of procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst of uw gebruik van deze Site moet voor de rechtbank worden gebracht en u stemt in met de exclusieve persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken.